Ιανουάριος 26 2016 0comment

ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.

Μελέτη και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Επίβλεψη έργων κτιριακής επέκτασης & παραγωγικού εκσυγχρονισμού βιομηχανίας επεξεργασίας σταφίδας στο Αίγιο.