Ιανουάριος 25 2016 0comment

ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε., ΘΗΒA ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δημιουργία Αποθηκευτικών Χώρων & Εκσυγχρονισμός Συστήματος Επεξεργασίας Αποβλήτων της Τυροκομικής Μονάδας “Πλαταιών Α.Ε.”