Ιανουάριος 27 2016 0comment

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.

Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων βιοτεχνίας παραγωγής γλυκών κουταλιού.