Ιανουάριος 24 2016 0comment

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων.