Ιανουάριος 12 2016 0comment

POGRADEC-ΑΛΒΑΝΙΑ

Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικών Εργασιών για το έργο Αποχέτευσης Φάση ΙΙΙ στο Pogradec της Αλβανίας,για την Περιβαλλοντική Προστασία της λίμνης Οχρίδας.

(ως υπεργολάβος της Albstar Group)