Ιανουάριος 10 2016 0comment

ORIKUM-ΑΛΒΑΝΙΑ

Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στο Orikum της Αλβανίας.

(ως υπεργολάβος της Gener2)