Ιανουάριος 04 2016 0comment

COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ

coca cola
Αναβάθμιση της δυναμικότητας Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού της Coca Cola Hellenic  στο εργοστάσιο στο Σχηματάρι Βοιωτίας.
Αφορά την αναβάθμιση τμήματος της υφιστάμενης μονάδας από το κλασσικό σύστημα ενεργού ιλύος (Classic Activated Sludge-CAS) στην τεχνολογία του Βιο-Αντιδραστήρα Μεμβράνης (Membrane Bio-Reactor-MRB).
Η δυναμικότητα της νέας γραμμής θα είναι 500 m3/d.