Ιανουάριος 11 2016 0comment

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.


Layout

Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας βιολογικού καθαρισμού του εργοστασίου FrislandCampina Hellas στη ΒΙΠΕ Πατρών.

Για την επέκταση της δυναμικότητας προτάθηκε η προσθήκη ενός επιπλέον σταδίου βιολογικής επεξεργασίας, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τα υφιστάμενα, ώστε η συνολική έξοδος των επεξεργασμένων να προκύπτει από την ανάμιξη των δύο ροών (υφιστάμενη και νέα).

Σκοπός είναι η ενίσχυση της υφιστάμενης μονάδας, ώστε να μπορεί να αποδώσει λειτουργικά (ιδίως στο στάδιο της καθίζησης, το οποίο είναι οριακό για τα νέα δεδομένα φόρτισης) και η συνισταμένη έξοδος να πληροί τα όρια της ΕΤΒΑ / ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.