Μάρτιος 18 2016 0comment

GRAND FOREST-ΜΕΤΣΟΒΟ

Προμήθεια & Εγκατάσταση Αυτόνομης Προκατασκευασμένης Μονάδας, τύπου Compact τεχνολογίας MBR, δυναμικότητας 160 ισοδυνάμων πληθυσμού, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων του ξενοδοχείου με την επωνυμία “Grand Forest”, στη Βρύση Μετσόβου της Π.Ε Ιωαννίνων.