Ιανουάριος 17 2024 0comment

INTERGEO, Βι.Πε. ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ελλάδα

Κατασκευή και εγκατάσταση Μονάδας επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης με φυγόκεντρο διαχωρισμού τριών φάσεων.

Περίοδος Υλοποίησης: 2023- Σε εξέλιξη