Νοέμβριος 28 2019 0comment

INTRAKAT (Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης)

Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Βιολογικού Καθαρισμού στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (SKG).