Νοέμβριος 28 2019 0comment

INTRAKAT (Αεροδρόμιο Μυτιλήνης)

Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Βιολογικού Καθαρισμού στο Αεροδρόμιο Μυτιλήνης (MJT).