Νοέμβριος 28 2019 0comment

INTRAKAT (Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς)

Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Βιολογικού Καθαρισμού στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς (EFL).