Δεκέμβριος 10 2018 0comment

LA Farm A.E.

Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου από υγρά απόβλητα (τυρόγαλα, λακτόζη και πλυσίματα τυροκομείου) , μέσω Αναερόβιας Χώνευσης ( ενεργειακής δυναμικότητας 1.6MW)