Ιανουάριος 05 2016 0comment

MOTOR OIL HELLAS A.E

-Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Πιλοτική Μονάδα Επεξεργασίας Ιλύος των δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων, της μονάδας στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας.