Ιανουάριος 23 2016 0comment

OLIX OIL M.E.Π.Ε. – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ

Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Μονάδας Παραγωγής Ολεϊνών.