Ιανουάριος 08 2016 0comment

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Προμήθεια-Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού για το έργο “Βελτίωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Σκάλας Πάτμου”