Ιανουάριος 06 2016 0comment

PEPSICO – HBH Α.Ε

Pepsico

Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων εργοστασίου εμφιάλωσης αναψυκτικών, με χρήση τεχνολογίας MBR.