Βιομηχανικές Μελέτες και Αναπτυξιακά Σχέδια

Η ΣΥΡΜΕΤ A.E., με περισσότερα από 28 χρόνια εμπειρίας, συνεχούς και επιτυχούς Αναπτυξιακής πορείας σε θέματα εκπόνησης  και έγκρισης επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, εξυπηρετεί σήμερα ένα αξιόλογο και εκτενές πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Με την εξειδικευμένη εμπειρία στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και στη διαχείριση Επιχειρηματικών Σχεδίων, η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. έχει επιτύχει συνολικά την έγκριση τουλάχιστον 150 επενδυτικών σχεδίων που εκπονήθηκαν για λογαριασμό πελατών της, για ένα μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων, που κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, σε κλάδους της Μεταποίησης, των Γεωργικών Προϊόντων, της Βιομηχανίας Τροφίμων, της Παραγωγής Μετάλλων, των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, των Logistics και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.