Ιανουάριος 19 2021 0comment

Agro-SmartGel

AGRO-SMARTGEL

 

Το Ερευνητικό  Έργο, που υλοποιείται από το  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας- Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) – Ελλάδα και την ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. – Ελλάδα, εστιάζει στην  επεξεργασία των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από την επεξεργασία δέρματος και κυρίως αυτών πριν το στάδιο της δέψης, που μπορούν να υδρολυθούν και να παράγουν κολλαγόνο και πρωτεΐνες κερατίνης καθώς και κόλλα, ζελατίνη, τεχνικά λίπη, ακόμη και ζωοτροφές και λιπάσματα.

Το ως άνω αποτελεί και αντικείμενο περεταίρω μελέτης στο συγκεκριμένο Ερευνητικό Έργο, με σκοπό την ανάκτηση των αποβλήτων απο τις Βιομηχανίες Δέρματος. Η περιοχή ενδιαφέροντος είναι η σύνθεση και η μελέτη των ιδιοτήτων των νέων τύπων υδρογέλης που κατασκευάζονται από απόβλητα κατά την επεξεργασία δερμάτων. Αυτές οι υδρογέλες παρασκευάζονται με έξυπνες διαδικασίες για να εφαρμοστούν περαιτέρω στη γεωργία, για τη διατήρηση του νερού στο έδαφος ή για την ελεγχόμενη απελευθέρωση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, αλλά και για την ανάπτυξη βιοαποδομήσιμων γεωργικών μεμβρανών με την πάροδο του χρόνου (μεταξύ 1 και 6 μηνών).

Βασικός στόχος του AGRO-SMARTGEL ήταν να μελετηθεί, σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και να λειτουργήσει πιλοτική μονάδα επίδειξης για την παραγωγή «έξυπνου» βιο – λιπάσματος χρησιμοποιώντας καινοτόμο τεχνολογία βασισμένη στην μετατροπή των αποβλήτων σε μία μήτρα κολλαγόνου με ενσωματωμένα μικρο / μακροστοιχεία.

Η προστιθέμενη αξία και η καινοτομία του έργου AGRO-SMARTGEL έγκειται κυρίως στις ακόλουθες πτυχές:

  • λήψη συνθέτων υλικών με βάση το κολλαγόνο με ενσωματωμένα μικρο / μακρο στοιχεία χρησιμοποιώντας τα απόβλητα από τα βυρσοδεψεία.
  • ανάπτυξη και χαρακτηρισμός λειτουργικών προϊόντων από τη μήτρα κολλαγόνου με ενθυλακωμένα θρεπτικά συστατικά προκειμένου να ληφθεί «έξυπνο» βιολογικό λίπασμα.
  • αγροχημικές δοκιμές της «έξυπνης» βιομάζας σε διάφορα είδη εδαφών και φυτικών καλλιεργειών, ειδικά για τις κλιματικές συνθήκες της Ρουμανίας και της Ελλάδας, με προοπτικές να επεκταθούν σε Ευρωπαϊκή κλίμακα

Το Ερευνητικό Έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έτους 2018» μέσω της πράξης “Incomera” και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).