Ιανουάριος 28 2016 0comment

PIRITIUM A.E.

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν την μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την μονάδα παραγωγής πολυκρυσταλλικού πυριτίου για φωτοβολταικές εφαρμογές στο εργοστάσιο της ΒΙ.ΠΕ Πατρών.

 

Συλλογή,Ρύθμιση και δοσομέτρηση των spent οξέων 

 

Προμήθεια,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν το συγκρότημα αφυδάτωσης ιλύος.