Ιανουάριος 21 2016 0comment

TRIGON GAS A.E

Εγκατάσταση Μονάδας Αποθήκευσης και Διανομής Υγραερίου. Συγκρότηση τεχνικών προδιαγραφών και επίβλεψη εγκατάστασης.